U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

NEN-EN 1090-1

De EN 1090-1 beschrijft de voorwaarden waar uw FPC-systeem aan moet voldoen om aan uw onderneming een certificaat te kunnen verstrekken die u het recht geeft om een CE-markering aan stalen of aluminium componenten of bouwpakketten voor draagconstructies af te geven. De EN 1090-1 is dus alleen van toepassing indien u bouwproducten vallende onder de CPR maakt! Een lijst met bouwproducten welke onder de norm vallen maar vooral ook een lijst van welke producten niet onder de norm vallen geven wij u graag!

Deze CE-markering is een verklaring, waarmee u verklaart dat u het product heeft geleverd volgens de specificatie die u in uw verklaring heeft omschreven. Voor de technische uitvoering van de eisen te stellen aan CE-gemarkeerde constructies verwijst de EN 1090-1 in naar de EN 1090-2 voor de uitvoering van staalconstructies en naar de EN 1090-3 voor de uitvoering van aluminiumconstructies.

De EN1090-1 bevat ook geen regels voor constructief ontwerpen, berekenen en fabriceren. Die regels zijn gegeven in de van toepassing zijnde delen van de Eurocode voor ontwerpen en berekeningseisen en in de EN 1090-2 en EN 1090-3 voor de uitvoeringseisen.

 

Op dit moment is de EN 1090-1 vanuit de CPR (verordening Nr. 305/2011) wettelijk verplicht. Dit houdt in dat uw onderneming, wanneer deze bouwproducten fabriceert, wettelijk het EN 1090-1 certificaat moet behalen. 

 

NEN-EN 1090-2+A1 (nl) 

De EN 1090-2 beschrijft de technische eisen voor het vervaardigen van staalconstructies, waarbij nu in een enkele norm het gehele veld van de staalconstructies wordt afgedekt. Onderscheidt in de verschillende typen constructies wordt nu geregeld door de invoering van een viertal uitvoeringsklassen, waarbij de gevolgschade bij een eventueel bezwijken, de aard van de belastingen en de moeilijkheidsgraad van de uitvoering bepalend zijn. Deze uitvoeringsklasse kan voor een gehele constructie, voor een constructie onderdeel, of zelfs voor een afzonderlijk constructiedetail worden vastgesteld.

Omdat deze indeling in hoge mate afhangt van het ontwerp, zullen de opdrachtgevers, of hun representanten, de uitvoeringsklassen vast moeten stellen, eventueel in overleg met de fabrikant van de constructie. Nu wordt het bepalen van de uitvoeringsklasse bepaald door de Eurocode 3 (EN 1993-1-1). Bijlage B van de EN 1090-2 is dus vervallen en mag niet meer gebruikt worden.

 

Aangezien er meer staalconstructiebedrijven zijn die bouwonderdelen fabriceren dan aluminiumconstructiebedrijven, wordt op deze website vooral gesproken over de staalconstructie eisen. Dat wil niet zeggen dat wij onbekend zijn met de EN 1090-3, in tegendeel zelfs! Wij verstrekken u graag onze referenties betreffende de aluminium verwerkende bedrijven die wij ondersteund hebben met het behalen van het EN 1090-1 certificaat in combinatie met de EN 1090-3 EXC.3.

 

 

NEN-EN 1090-3 (en)

De EN 1090-3 is alleen in het Engels verkrijgbaar en beschrijft de technische eisen voor het vervaardigen van aluminiumconstructies, waarbij nu in een enkele norm het gehele veld van de aluminiumconstructies wordt afgedekt. Onderscheidt in de verschillende typen constructies wordt nu geregeld door de invoering van een viertal uitvoeringsklassen, waarbij de gevolgschade bij een eventueel bezwijken, de aard van de belastingen en de moeilijkheidsgraad van de uitvoering bepalend zijn. Deze uitvoeringsklasse kan voor een gehele constructie, voor een constructie onderdeel, of zelfs voor een afzonderlijk constructiedetail worden vastgesteld.

Omdat deze indeling in hoge mate afhangt van het ontwerp, zullen de opdrachtgevers, of hun representanten, de uitvoeringsklassen vast moeten stellen, eventueel in overleg met de fabrikant van de constructie. Nu wordt het bepalen van de uitvoeringsklasse bepaald door de Eurocode 9 (EN 1999-1). 

 

Alle drie hierboven genoemde normen bevatten zoveel informatie en details dat het voor één partij bijna niet te doen is om dit volledig te beheersen. Door jaren lange ervaring, deelname aan congressen, het mede opzetten van de FPC-workshop voor SNS (Samenwerkende Nederlandse Staalbouw) en het assisteren van de CKI's (NoBo's), is gebleken dat wij de normen wél beheersen. Voor ons zijn er geen verrassingen en geheimen meer. Dit is de reden dat wij u keiharde garanties durven te geven. Iets wat u bij een ander niet zal krijgen!

LASconsult