U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Verantwoordelijk lascoördinator (RWC)

 

De verantwoordelijk lascoördinator is een persoon die binnen het bedrijf wordt aangesteld als algemeen aanspreekpunt voor de laswerkzaamheden. Een verantwoordelijk lascoördinator kan taken als: het maken van een lasvoorbereiding, het controleren van laswerkzaamheden, het inspecteren van uitgevoerde laswerken, het uitvoeren van eindcontrole op laswerken, het algemeen toezien op correct verloop van werkzaamheden, worden toebedeeld. De verantwoordelijk lascoördinator is competent om toezicht uit te oefenen op de lasactiviteiten, aangetoond aan de hand van zijn technische kennis en ervaring voor de producten die worden gefabriceerd.

 

Binnen het basiscontract krijgt u de rol als verantwoordelijk lascoördinator en wij de rol als externe lascoördinator. Heeft u een kaderdiploma, dan wordt daaraan automatisch het kennisniveau gekoppeld. Mocht u nog geen diploma hebben, dan wordt uw kennisniveau door ons getoetst zoals de auditor dat zou vaststellen. Tijdens de toetsing wordt u kennisniveau altijd op minimaal beperkte lastechnische basiskennis vastgesteld. Binnen de door ons vastgestelde kaders kunt u zich met de doorsnee laswerkzaamheden prima redden. Komt u buiten de kaders, dan staan wij u bij middels een separaat contract op de punten waar uw lastechnische kennis nog onvoldoende is. De LASconsult “externe lascoördinatoren” die bij u ingezet kunnen worden, worden door TÜV Nederland periodiek beoordeeld op kennisniveau en ervaring. U kunt hierdoor vertrouwen op een gedegen kennis en vakmanschap!


Wij bieden u gediplomeerd personeel dat de rol van extern lascoördinator in de verschillende uitvoeringsklassen op projectbasis kan vervullen. Onze lascoördinatoren beschikken over specifieke ervaring op het gebied van lastechniek en lascoördinatie en putten daarnaast uit de kennis van ons team. Deze unieke combinatie van factoren draagt er aan bij dat uw project succesvol zal verlopen.

 

Doorgaans beoordelen wij samen met u de werkzaamheden om inzicht te krijgen in de omvang. Dit gesprek wordt uitgevoerd door één van onze gediplomeerde lascoördinatoren. Tijdens dit bezoek worden de eisen en de taakverdeling conform EN-ISO 14731 met u doorgenomen en wordt er een inschatting gemaakt van het aantal benodigde uren.

 

Wij bieden u de volgende kennisniveaus:

  • B (Basis) – International Welding Specialist
  • S (Specifiek) – International Welding Technologist
  • C (Uitgebreide) – International Welding Engineer

LASconsult