U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Training Visueel Lasbeoordelaar conform EN 1090-2 (training standaard opgenomen in het basispakket)

 

Inleiding
Tijdens het vervaardigen van staal‐ en aluminiumconstructies worden er eisen gesteld aan het verrichtte laswerk en het daarbij behorende lasonderzoek. De concrete eis vanuit de EN 1090 hoofdstuk 12.4 is dat ‘alle lassen over hun gehele lengte visueel moeten worden gecontroleerd’. De training Visueel Lasbeoordelaar geeft inzicht in alle aspecten van het visueel beoordelen van laswerk en voldoet aan de EN 1090 kwalificatie‐eisen voor personeel.

 

Doel van de training
Het doel van de training is dat u bekend raakt met de van toepassing zijnde normen, regels en specificaties ten behoeve van visuele inspectie van gelaste delen. Door theoretische en praktische kennis bent u na de opleiding in staat om zelfstandig visueel te beoordelen. Eén ieder die de bekwaamheid heeft bewezen om visuele inspectie uit te voeren en te beoordelen volgens vastgestelde en erkende procedures ontvangt een verklaring van deelname.

 

Inhoud
Tijdens de training komen de volgende aspecten aan bod:

  • Principes van visueel beoordelen conform ISO17637 / EN 970;
  • Visuele lasinspectietechnieken en meetgereedschappen;
  • Inspectie voor‐, tijdens‐ en na het lassen;
  • Acceptatiecriteria conform EN‐ISO 5817 en EN‐ISO 10042;
  • Lasprocessen en materialen;
  • Rapporteren.

Doelgroep

De training is bedoeld voor lassers, lascoördinatoren en QA/QC medewerkers die meer inzicht wil krijgen in de visuele controle van het laswerk en die conform de EN 1090‐2 en/of EN 1090‐3 moeten inspecteren en rapporteren.

 

Organisatie
De training duurt een dagdeel (4 uur) en het maximum aantal deelnemers is 6 medewerkers. Het programma bestaat uit het uitvoeren van ogenonderzoek conform ISO 9712 (EN 473). Vervolgens wordt er ingegaan op theorie en praktijk van het visueel lasonderzoek. 

 

Verklaring

De training wordt afgesloten met het in ontvangst nemen van een verklaring van deelname en een verklaring van goed gezichtsvermogen volgens de eisen van de ISO 9712 / EN 473.

 

Kostprijs

De kostprijs voor de in‐house training voor maximaal 6 medewerkers is inclusief cursusmateriaal en deelnameverklaring en gaat op basis van een offerte. Deze training maakt standaard onderdeel uit van het basispakket.

 

Trainingsdata
In overleg wordt een geschikte datum ingepland.

 

LASconsult